EKI Transfers
  • Eki Transfers je prvi na prostoru Srbije i Crne Gore uveo i promovisao uslugu Western Union elektronskog transfera novca 2001. godine.
  • Eki Transfers je 100% posvećen usluzi Western Union-a
  • Većinski član Eki Transfersa d.o.o. je privredno društvo C&C Varvias Holding S.A. Grčka, čiji je većinski član Constantinos Varvias, predsednik i direktor društva World Bridge – Payment Service SA (Platna Institucija), Principal Agent Western Union-a za Grčku od 1992. godine i suvlasnik u Platnoj Instituciji BPN za Tursku.
  • Eki Transfers je u 2015. godini dobio licencu NBS i postao platna institucija u Srbiji.
  • Eki Transfers je u 2015. godini otvorio prvu sopstvenu lokaciju u SC Ušće.
  • Eki Transfers je vlasnik Montenegro Transfersa, prve platne institucije u Crnoj Gori.